ELECTRONIC ATTACK WEAPONS SCHOOL

スコードロン スコードロン スコードロン スコードロン
スコードロン
デザート
INSTRUCTOR GRADUATE GRADUATE
デザート
       
 ショルダー GRADUATE  未卒業
ジョーク
  
       VAQ LISTへ